Mlin za šećer je namenjen za mlevenje (usitnjavanje) šećera i sličnih materijala. Jedan radnik opslužije mašinu na taj način što sipa materijal za mlevenje u usipni koš. Ispod izlaznog otvora postavlja se posuda ili džak za mleveni materijal, a na uređaju za kontrolu dotura materijala kontroliše se količina materijala koji ulazi u kolo za mlevenje.

Tehničke karakteristike
Kapacitet mašine: 60 kg/h
Instalisana snaga: 2200 W
Napon mreže: 3 x 380V
  • PC027553