Mašina za štampanje kartona se koristi u proizvodnji kartonske ambalaže za štampanje kartonskih kutija od hromo kartona, pa do petoslojne lepenke u jednoj ili više boja. Štampanje se izvodi u flekso štampi. Štampanje se izvodi prolaskom već formirane ili neformirane kartonske kutije kroz valjke na koje je već postavljen kliše.

Velika tačnost prilikom štampanja, kao i broj komada postižu se preciznim podešavanjem zazora izmedju gumenih valjaka koji služe za doturanje boje do klišea, između gornjeg gumenog valjka i klišea, između valjka sa klišeom i donje osovine i zadnjeg para osovina koje služe za odnošenje vec oštampanih kartonskih kutija. Pomeranjem gornje osovine koja nosi kliše, kao i promenom klišea, omogućava se štampanje različitih debljina kartona. Za štampanje petosloljnih kutija koristi se tanji kliše, a za štampanje kutija od hromo kartona koristi se deblji kliše, sto bi se u koriscenju mašina i definisalo. Mašina ima mogucnost podešavanja brzine štampanja pomocu frekfetnog regulatora. Mašina može biti izrađena sa ručnim ili automatskim dodavanjem kartona.

 

Tehničke karakteristike
Kapacitet mašine: 30 kutija/min
Instalisana snaga: 750 W
Napon mreže: 380V
  • DSCN0144
  • DSCN0163
  • DSCN6215
  • DVOBOJNI STAMPAC
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • s
  • 4