Mašina je namenjena za lepljenje kartona posle operacija na mašinama za rezanje i štampanja. Proces lepljenja se obavlja u dve faze: nanošenje lepka pomoću rotirajućeg točka uronjenog u lepak, a zatim provlačenjem kartona izmedu valjaka za pritiskanje. U zavisnosti od debljine kartona potrebno je podesiti zazor izmedu valjaka za pritiskanje.

Tehničke karakteristike
Kapacitet mašine: 25 kutija/min
Instalisana snaga: 550 W
Napon mreže: 380V
Težina mašine: 150kg
  • Picture 006
  • picture-005
  • picture-456