Mašina je namenjena za pakovanje higijenskih uložaka u polietilenske kese. Jedan radnik opslužuje mašinu na taj način što kesu u kojoj je spakovano 10 komada uložaka postavlja u alat za stezanje i nožnom komandom aktivira zavarivanje kese. Kada mašina odradi ciklus (zatvaranje, zavarivanje, sečenje i otvaranje) radnik izvadi pakovanje i dalje ponavlja ciklus.PAP-hu

Tehničke karakteristike:

  • pritisak vazduha 6,3bar
  • intalisana snaga 400W
  • napon napajanja 220V
  • težina 40kg.