Univerzalna dozerka za doziranje zrnastih i sitnozrnastih materijala ima primenu u prehrambenoj, hemijskoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. Zahvaljujući pouzdanom sistemu doziranja pomoću vibratora moguć je proces doziranja u veoma širokom dijapazonu materijala, počev od sitno zrnastih (so, šećer) pa do krupnih zrna (kokice, smoki, zaleđen grašak, zaleđena malina).Elektronskom regulacijom obezbeđeno je kontinualno podešavanje snage i frekvencije vibratora i to za fino i grubo doziranje.Dozerka zadovoljava najviše higijenske standarde. Opremljena je elektronskim brojačem pakovanja. Prednosti mašine su: jednostavno upravljanje i podešavanje, pouzdan rad, niski troškovi ekspoloa-tacije i održavanja, pristupačna cena, mali gabariti.Dodatna opcija je elevator elektronski komandovan pomoću kapacitivnih davača u košu dozerke čime postižemo najbolje rezultate uz komforan rad. U proizvodnom programu su i dozerke sa posudom na vagi (kofica) kao i elektronskom vagom.

Tehničke karakteristike
Kapacitet mašine: 6-15 doza/min
Instalisana snaga: 200 W
Napon mreže: 220 V
Nacin doziranja: vibracija
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA